På gång

  • Är i slutfasen med boken Ingenting att se
  • 30 september Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg
  • 16-17 november Värmlands bokfestival

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar