söndag 1 maj 2011

Umeå Novellpristävling 2012

Dags för en ny omgång av Umeå Novellpristävling.

Tävlingsregler:
  • Tävlingen vänder sig till alla som skriver på svenska.
  • Novellen får inte vara tidigare publicerad.
  • Den ska inte vara längre än 30.000 tecken inklusive blanksteg.
  • Innehållet är valfritt.
  • Novellen lämnas in anonymt. Namn får INTE stå på novellen. Namn och adress ska bifogas novellen i ett slutet kuvert. (Novellen och kuvertet med kontaktuppgifter kommer vi att märka med löpnummer så att de kan kopplas samman senare. Författarna är anonyma för juryn fram till dess att vinnaren utsetts – först då öppnas kuvertet.)
  • Novellerna skickas in i pappersform. Digitala bidrag tas inte emot.
  • Tävlingsbidragen ska vara oss tillhanda senast den 30 september 2011.
  • Observera: endast ETT bidrag per författare.
Hmm, jag undrar hur de vet om man skickar in flera bidrag. De öppnar ju inte kuvertet förrän vinnaren har utsetts...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar