söndag 1 maj 2011

Värmländsk novellpristävling

Föreningen Värmlandslitteratur arrangerar återigen en novellpristävling. Senaste var det 2009.

Reglerna är nästan identiska med 2009 års:
 
*  Tävlingen är  öppen för alla.
*  Novellen får ej ha publicerats förut.
*  Novellen ska ha värmlandsknytning.
*  Inlämningsperiod: maj – 1 juli 2011
*  Omfång: Max 10 sidor A4 med 1.5 radavstånd eller cirka 20 000 tecken exklusive blanksteg. Sidorna ska vara numrerade.
* Avsändare: Namn och adress får inte stå på novellen! Dessa uppgifter bifogas separat i ett förslutet kuvert med novellens namn utanpå. Författarna är anonyma för juryn till dess att vinnare är korad.
*  Novellen ska vara utskriven på papper (e-post eller diskett godkännes inte!).
Senaste inlämningsdag 1 juli 2011.
 
Adress: Föreningen Värmlandslitteratur, Bibliotekshuset, plan 3, 651 84 Karlstad. – Märk kuvertet ”Novelltävling”!
Priser: Vinnaren erhåller 5000 kr, andra och tredje man eller kvinna erhåller 3000 resp. 2000 kr.
Vinnarnovellerna plus dussinet noveller kommer att publiceras i bokform. Inget  honorar utgår, men författarna får var sina 5 ex. av boken.

2 kommentarer: