tisdag 18 september 2012

Röda Rummet

Nu behöver jag icke skämmas mera, ty jag haver läst Röda Rummet. Detta är ju ett måste för envar halvbildad svensk.
Och visst är romanen förvisso läsvärd, även om ingen kan undgå att märka att den har drygt ett sekel på nacken.
Ehuru fylld av ålderdomliga ord, kan den ändå läsas. Man får följa huru Arvid Falk och hans vänner möta olika samhällsföreteelser, såsom riksdagen, ämbetsverken, teatern, försäkringsbolagen. En samhällssatir som säkert inte var uppskattad av rikets elit.
August Strindberg är givetvis en av Sveriges främsta författare någonsin. Tyvärr var han även uttalad antisemit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar