fredag 21 mars 2014

Märkligt i dagens skola

Idag var jag på utvecklingssamtal med min äldsta dotter, som går i nian. Eller det kanske borde heta avvecklingssamtal när de går sista året i grundskolan...
Det mesta verkar bra, så ingen anledning till oro. Men en sak tyckte jag var lustig. Mentorn tog fram närvaro/frånvaro-statistik och under det här läsåret hade dottern 94 procent närvaro och 6 procent giltig frånvaro.
- Det här tycker jag är häftigt, sa läraren. Hon har noll procent ogiltig frånvaro i alla ämnen!
Men alltså! Är det något att framhålla som "häftigt"? Bör man inte begära av samtliga elever att de har noll procent ogiltig frånvaro i alla ämnen? Borde inte det vara normen?
Tydligen var det något anmärkningsvärt, och det tror jag säger något om dagens skola. Något är allvarligt fel när det normala är att elever har ogiltig frånvaro.

1 kommentar: