torsdag 9 oktober 2014

Patrick Modiano

Jaha, det blev Patrick Modiano som fick 2014 års Nobelpris i litteratur. Och jag får givetvis erkänna att jag inte har läst något av denne författare.
Han gav 11 gånger pengarna, så det var en författare som är någorlunda känd. Inte för att Svenska Akademien behöver bry sig om det. Det är inte en popularitetstävling.
Modiano föddes 1945. Han tilldelades Grand Prix du roman de l'Académie francaise 1972 och Concourtpriset 1978.
Nobelpriset får han "för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld."
Nätternas gräs är en bok som rekommenderas av dem som vet när det gäller att tränga in i denne fransmans författarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar