söndag 22 juli 2012

Hemmets Journals novelltävling

Hemmets Journal har utlyst en tävling där det gäller att skriva den bästa sommarnovellen. De vill ha en nyskriven novell med en kvinnlig huvudperson. Det är viktigt att novellen har en engagerande och spännande handling med trovärdiga huvudpersoner. Enda kravet när det gäller handlingen är att miljön är svensk sommar.

Första pris är 25 000 kronor, andra pris 10 000 kronor och tredje pris 5 000 kronor.

Önskvärd längd är 16 000 - 18 000 tecken inklusive blanksteg. Novellen skickas in anonymt. Man får alltså inte skriva sitt namn på novellen. Namn och adress ska bifogas i ett igenklistrat kuvert med novellens namn på utsidan. Novellen ska skickas in i pappersform.

Adressen är:
Hemmets Journal AB, 205 07 Malmö. Märk kuvertet "Novelltävling".

Senast den 1 december 2012 ska novellen vara dem tillhanda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar