onsdag 5 december 2012

Ja ba ööhh

Jag tycker om det svenska språket. Jag tycker även om engelska. Och tyska. Japanska verkar vara ett spännande språk. Men jag tycker inte om jabahonbaspråket! Det är ett språk som uppfunnits i Stockholm och som sprider sig över landet. Det tycks mig som om det framför allt talas av unga kvinnor, men på den punkten kan jag ha fel.
Känner ni inte till jabahonbaspråket? Det är synnerligen enkelt. Vad som än händer kan man säga: "Ja ba". Och vill man kommentera vad någon väninna har gjort, tyckt eller tänkt kan man säga: "Hon ba".
Som avslutning på meningen kan man göra en min eller utstöta ett läte.
Idag stod jag i kön i en affär. Två unga kvinnor stod framför mig. Den ena ville visa något för den andra, som dock inte upptäckte vad det gällde först. När hon till slut förstod sade hon: "Ja ba ööhh!"
Betänk att en gång i detta land talades ärans och hjältarnas språk. Nu har det ersatts av märkliga läten och himlande ögon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar