fredag 7 februari 2014

Dagens visdomsord 2014-02-07

Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mortem / Lev ditt eget liv, ty du skall dö din egen död (Latinskt ordspråk)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar