torsdag 14 januari 2016

Gunnel Vallquist död

Det är några dagar sedan nu, men jag tycker att det finns anledning uppmärksamma att ledamoten i Svenska Akademien Gunnel Vallquist avlidit i en ålder av 97 år. Hon tilldelades professors namn 1981 och invaldes på stol 13 i Svenska Akademien 1982.

Akademien har funnits sedan 1786. Under denna långa tid har endast nio kvinnor valts in. Vid ingången av 2016 satt sex av dessa kvinnor som ledamöter. Nu är de endast fem.

Att numera en tredjedel av ledamöterna är kvinnor får väl sett i detta perspektiv ses som en framgång.

2 kommentarer: