torsdag 4 augusti 2016

Troll och människor

Titel: Troll och människor
Författare: Selma Lagerlöf
Förlag: Albert Bonniers förlag (1915-21)
Antal sidor: 366

Troll och människor är inte en av Selma Lagerlöfs många romaner. Istället är det en novellsamling, som från början kom ut i två delar.

Men det är inte bara noveller. Där finns även hennes tal när hon erhöll nobelpriset i litteratur 1909, hennes tal vid rösträttskongressen i Stockholm 1911 och hennes tal över företrädaren Gellerfelt när hon inträdde som ledamot i Svenska Akademien. Men kanske är de mest intressanta delarna av denna samling de texter hon skrev i skuggan av världskriget. Hon var en stark krigsmotståndare och kriget fick hennes inspiration att svikta. Men i de starka novellerna som behandlar krigets fasor märks hennes briljans.

Det är som författare vi känner Selma Lagerlöf, men vi ska inte glömma hennes starka samhällsengagemang. Hon deltog i kampen för kvinnans rösträtt och hon hade kommunala uppdrag i Östra Ämtervik för de frisinnade.

Alla som har någon relation till Selma Lagerlöfs författarskap bör söka rätt på Troll och människor, för novellerna och talen ger en fördjupad bild av denna stora författarinna.

Kaosutmaningen får denna bok svara mot punkt 19: Läs en Nobelpristagare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar