lördag 10 september 2016

Enoks bok

Titel: Enoks Bok
Författare: Enok (?)
Förlag: GML Förlag (2010)
Antal sidor: 86

Enoks Bok finns inte med i Bibeln. Den tillhör de så kallade pseudoepigraferna. Enligt boken själv ska den vara skriven av Noas farfarsfar Enok och sålunda vara 5000 år gammal. Detta har ifrågasatts. Den bör dock vara skriven drygt hundra år före vår tideräknings början.

Under många århundraden ansågs den ha varit förlorad, men den återupptäcktes av en skotsk upptäcktsresande i Abessinien (Etiopien) 1773. 

Det är inte möjligt att recensera en sådan här bok. Försök själva att recensera Första Mosebok ;) Däremot tycker jag att boken är läsvärd för alla som har ett intresse av Bibeln. Den beskriver änglarna och deras värld och den berättar flera gånger om Människosonen som tycks vara en del av Gudomen. Antingen är den ett bevis på att tron på Människosonen som Gud fanns redan före Jesu födelse, eller också är den ett bevis på att såväl Jesus som evangelisterna var väl förtrogna med denna boks innehåll.

Kaosutmaningen får denna bok svara mot punkt 31: Läs en bok som publicerades före år 1900.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar