tisdag 6 mars 2018

Människans illusoriska rationalitet

Titel: Människans illusoriska rationalitet
Författare: Claes Wallenius
Förlag: Norlén&Slottner (2014)
Antal sidor: 198

Människans illusoriska rationalitet är inte en skönlitterär bok.
Är vi människor rationella? Väljer vi det alternativ med den bästa balansen mellan kostnad och nytta när vi fattar beslut? Eller styrs vi mer av våra känslor och impulser? Claes Wallenius menar att det kan vara både och, men oftare än vi vill tro det senare. Våra känslor - och våra sätt att hantera dessa - är viktiga orsaker till att beslut inte får förväntat resultat, såväl som till fiendebilder, våld och ondska.

En intressant liten bok, där författaren bland annat ger exempel från sin tid som kommunalråd i Karlstad. Visserligen är det alltid svårt att objektivt studera något där man själv i högsta grad är delaktig, men den är icke förty en intressant skrift.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar