tisdag 20 oktober 2015

Nybyggarna

Titel: Nybyggarna
Författare: Vilhelm Moberg
Förlag: Bonniers (1956)
Antal sidor: 535

Nu har jag avverkat tredje delen i Vilhelm Mobergs stora utvandrarepos. I Nybyggarna har man blivit mer hemmastadda i det nya landet. Alltfler invandrare anländer till Minnesota och till det område där Karl Oskar och Kristina har sitt hem.
Man har bott in sig så väl att man bygger en kyrka och finner en lämplig plats för en begravningsplats och Kristina får äntligen del av Nådemedlen (nattvarden) igen.
Karl Oskar ångrar inte för ett ögonblick att han utvandrat, men för Kristina är det svårare. "Hemma" är fortfarande Sverige. Amerika är "borta".
Men det finns även andra saker som bekymrar henne. Hennes kropp är sliten och hon vill inte föda några fler barn. Hon ber till Gud att han ska låta henne slippa fler graviditeter. Blir hon bönhörd? Kanske, men i så fall inte på det sätt hon hade tänkt sig.
Svårigheterna får henne att börja tvivla på sin tro. Hon tänker de oerhörda orden: "Finns Gud?" Men hon menar ändå att han måste finnas. Det minsta man kan begära av Gud är att han finns.
Det har tagit tid att läsa den här boken, men den är sannerligen värd det. Den ger en bild av vanliga svenskars levnadsförhållanden i en tid som faktiskt inte ligger så många generationer bakåt i tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar