fredag 29 mars 2019

Nya ledamöter i Svenska Akademien

Svenska Akademien har valt in två nya ledamöter. Författarna Ellen Mattson och Anne Swärd efterträder Jayne Svenungsson och Sara Stridsberg på stolarna 9 respektive 13. De nyvalda ledamöterna intar sina platser vid Akademiens högtidssammanträden den 20 december.

Bra tycker jag att två kvinnor invaldes. Inte för att kvinnor på något vis skulle vara bättre lämpade än männen, men det omvända gäller också. Det har även i modern tid varit en närmast löjlig övervikt av män. Dessutom, med tanke på den turbulens som rått är det bra om fler kvinnor tar säte och stämma i denna vördnadsfulla institution.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar