tisdag 3 oktober 2017

Yttrandefrihet och intellektuell debatt

Åsa Linderborg tillhör sannerligen inte mina favoriter. Hennes offentligen framförda uppfattning att vi ska tacka Röda Armén för befrielsen av Auschwitz känns minst sagt historielöst.

Men trots detta måste jag ge henne en eloge för den krönika i Aftonbladet hon publicerat, där hon problematiserar kring den nyligen avhållna Bokmässan i Göteborg och bojkotten.

Åsa Linderborg tillhörde dem som inte bojkottade mässan. Hon ser med förvåning och sorg hur namnkunniga bojkottare mer eller mindre framställer dem som deltog i mässan som människor som inte vill ta avstånd från rasism. Och hon ser hur författare och andra kulturarbetare är ivriga att kväva all obekväm debatt. Så här skriver hon bland annat:

Vi har sedan SD:s framväxt lidit av en kvävande konsensus där litteraturen och kulturjournalistiken med en stelopererad min patrullerat den goda moralens gränser. Rädslan att tycka olika har varit så stark, att vi till skillnad från våra grannländer inte ens har ett levande samtal om vår (harmlösa) samtidsprosa.

Läs gärna hela hennes krönika HÄR!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar