tisdag 27 oktober 2020

Kwaidan - Japanska spökhistorier

 Titel: Kwaidan - Japanska spökhistorier

Originalets titel: Kwaidan, Stories and Studies of Strange Things

Författare: Lafcadio Hearn

Förlag: Bokförlaget Pontes (1991) (Publicerades första gången 1904)

Antal sidor: 107

Ordet Kwaidan är japanska och betyder "spökhistorier", och de femton berättelserna i denna samling är fina exempel på den speciella japanska litterära genren som handlar om övernaturliga ting. För västerlänningar ter sig dessa spökhistorier mycket exotiska, sällsamma och bisarra. Lafcadio Hearn (1850-1904) var från början journalist. Han skickades till Japan på en reportageresa, och där blev han så fascinerad av landet att han lärde sig japanske och blev kvar där resten av sitt liv. Samtidigt som han var verksam som professor i engelska vid Kejserliga universitetet i Tokyo ägnade han sig med stor iver och entusiasm åt att samla in och översätta traditionella japanska sagor och myter och han vidarebefordrade därmed en stor litterär skatt till Västerlandet.

Den här lilla boken, som jag lånade på biblioteket, är ingen skrämmande spökbok. Snarare ligger det väl lite åt Bröderna Grimm-hållet. För även Bröderna Grimm samlade in gamla folksagor där djävlar och allsköns oknytt härjade. Det är en rolig bok, eftersom den ger en inblick i folksagor från en helt annan kulturkrets än vår egen.

kaosutmaningen får denna bok svara mot punkt 2: Läs en bok som är en spökhistoria.

2 kommentarer: