tisdag 29 november 2022

Främmande ord: Sinekur

Jag skrev nyss en kommentar på bloggen A room of my own och använde då ordet sinekur. Då slog det mig att det ordet nog inte är så frekvent använt numera, vilket är synd. Oftast talar man om något som inte är en sinekur, men betydelsen av ordet är annars ett välavlönat arbete som inte kräver stor arbetsinsats.

3 kommentarer: