lördag 8 juni 2024

På ett ögonblick av Jo Callaghan

Titel: På ett ögonblick
Originalets titel: In the Blink of an Eye
Författare: Jo Callaghan
Förlag: Modernista (2023)
Antal sidor: 336

Var nittionde sekund försvinner en person, och kriminalintendent Kat Frank vet en del om förluster. Som änka och ensamstående mamma har hon lärt sig att lita på sin magkänsla, en egenskap hon har nytta av även i polissyrket. När Kat blir vald till ett pilotprogram där hon paras ihop med den tekniska landvinningen Lock - en AI som projiceras som ett hologram - ställs hennes instinkt och erfarenhet mot Locks logik.
Samarbetet är långt ifrån friktionsfritt, men snart sker ett genombrott i ett kallt fall gällande två försvunna personer, och Kat och Lock måste hitta ett sätt att förena sina olika egenskaper innan ytterligare människoliv förvandlas till offer i statistiken.

På ett ögonblick av Jo Callaghan känns väldigt rätt i tiden. Det talas ju en hel del idag om AI. Är den artificiella intelligensen ett hot eller en möjlighet. Kommer vi att behöva journalister, författare och musiker i framtiden, den dag vi inte längre kan skilja det som skapats av människor från det som AI har presterat? Den dagen kan vara nära.

De stormrika kommer att kunna bli ännu rikare när de kan bedriva företagsverksamhet utan att behöva ta hänsyn till personal och fackföreningar. AI kan arbeta dygnet runt varje dag i veckan utan paus. Vad händer med oss andra? Jag är orolig på riktigt.

Den här boken är i alla fall riktigt bra. När Kat går in i det här arbetet är hennes avsikt att visa att Lock är underlägsen när det gäller att lösa brott, men hon märker snart att hon kan ha nytta av honom. Han kan leta upp statistik och andra uppgifter på ett ögonblick. Däremot saknar han social kompetens och det är inte alltid så bra att ha med honom när man ska tala med en anhörig till någon som har försvunnit. 

Men ta nu och läs boken och få en inblick i en framtid som snart kan vara här!

På ett ögonblick är min fjärde  bok i utmaningen Boktolvan 2024.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar