måndag 12 april 2021

Främmande ord: Idiosynkrasi

Någon som känner till ordet idiosynkrasi? SAOB förklarar ordet så här: "Individuell, abnorm överkänslighet gentemot vissa (för människor i allmänhet oskadliga l. nyttiga) födoämnen eller läkemedel; medfödd, ofrivillig avsky för l. antipati mot vissa naturföremål, särsk. djur (t. ex. kattor, spindlar).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar