tisdag 27 juni 2017

Recension i Wermlandiana

Föreningen Värmlandslitteratur ger ut den lilla tidskriften Wermlandiana, som är föreningens medlemsblad. Den kommer ut fyra gånger om året. Där skrivs artiklar om värmländsk litteratur och värmländska författare. Man recenserar även böcker i den digra floran av Värmlandslitteratur.

I det senaste numret finns en recension av Skam. Där kan man bland annat läsa följande:

Boken är (...) en bred skildring av svensk landsbygd i slutet av 1800-talet - med sina mäktiga myndighetspersoner, länsmän, präster m m av föga uppbyggligt slag. Bokens titel är ovanligt relevant. Skam, rädslan för den eventuella skammen, är vad som driver personernas handlande i boken. Att inte dra skam över sig själv och sin familj är vad som dikterar deras görande och låtande. Berättelsen kan gott kallas för en moralitet! En läsning, som gör läsaren ganska så beklämd, sorgsen i själen. Men, som sagt, en välskriven och faktiskt spännande historia är det, om än inte så uppbygglig. Robert Warholm är mest känd som kommunpolitiker men är tydligen också en inte oäven författare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar